Vaaka Foods Oy:n tietosuojaseloste rekisterinpitäjänä

 • 1 Rekisterinpitäjä ja yhteyspiste
 • 2 Mihin oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu?
 • 3 Mitä tietoja, mistä ja mitä tarkoituksia varten keräämme?
 • 3.1 Asiakkaalta kerättävät tiedot ja niiden käyttö
 • 3.2 Lisätietoa verkkopalveluista ja niiden yhteydessä kerättävistä tiedoista
 • 3.2.1 Tietoa julkisista verkkopalveluistamme ja evästeistä
 • 3.2.2 Yhteisöliitännäiset ja muiden verkkosivujen sisällöt
 • 3.3 Työnhakijoilta ja työharjoittelupaikan hakijoilta kerättävät tiedot ja niiden käyttö
 • 3.4 Yhteistyökumppaneilta kerättävät tiedot ja niiden käyttö
 • 4 Henkilötietojen käsittelijät eli kenellä on pääsy henkilötietoihin ja miten näillä henkilöillä on lupa toimia
 • 5 Henkilötietojen säilytys, vastaanottajat ja luovutuskäytännöt eli miten tietoja säilytetään ja mihin tietoja annetaan
 • 6 Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen eli oikeutesi henkilötietoihisi liittyen
 • 7 Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
 • 8 Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
 • 9 Vastuunrajoitukset
 • 10 Versiohistoria

Vaaka Foods Oy tietosuojaseloste rekisterinpitäjänä

Vaaka Foods Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää liiketoiminnassaan. Tässä tietosuojaselosteessa selvennetään miten ja miksi Vaaka Foods Oy käsittelee henkilötietoja, joiden käsittely liittyy Vaaka Foods Oy:n

 • asiakkuuksiin
 • Markkinointiin
 • rekrytointiin
 • yhteistyökumppanuuksien ylläpitoon.

Selosteessa selvennämme myös, millä tavoin verkkosivustollamme ja verkkokaupassamme kerätään tietoja sivustolla vierailevista.

Meille on tärkeää, että kaikki ne henkilöt, joiden henkilötietoja keräämme, ovat tietoisia henkilötietoihinsa liittyvistä oikeuksistaan. Tietosuojaselosteessa selvitämme

 • mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme tietoja
 • mitä tietoja keräämme
 • mistä tietoja kerätään
 • miten mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen saa peruttua
 • miten henkilötietonsa saa halutessaan poistettua henkilörekistereistämme.

1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSPISTE

Rekisterinpitäjä:

Vaaka Foods Oy (jäljempänä myös ”Vaaka Foods”, ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 3269931-1
Kotipaikka: Espoo

Rekisterinpitäjän yhteyspiste tietosuojaan liittyvissä asioissa on:

Vaaka Foods Oy
Jami Ritakorpi
+358 40 098 3415

Käynti- ja postiosoite: Kalliolähteentie 5, 02210 Espoo

2 MIHIN OIKEUS KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJA PERUSTUU?

Oikeutemme käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista:

 • Suostumus: Olemme saaneet suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ennalta esimerkiksi kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, myymälä- tai verkkokaupan ostoksen yhteydessä, verkkoyhteydenoton kautta, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, kampanjan yhteydessä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla.
 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten esimerkiksi verkkokaupasta ostetun tuotteen tai muun ennalta tilatun tuotteen / palvelun toimituksen suorittamiseksi.
 • Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen Vaaka Foods Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

3 MITÄ TIETOJA, MISTÄ JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN KERÄÄMME?

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

3.1 ASIAKKAALTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Asiakkaalta kerätään tämän oman verkkotoiminnan, verkkoasioinnin tai verkkokaupassa asioinnin yhteydessä sekä tietyissä tilanteissa kivijalkamyymälöissä asioidessa kulloisenkin tarpeen mukaan seuraavat tiedot tai osia niistä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Mahdollisen yrityksen tai muun yhteisön ja sen yhteyshenkilön tiedot
 • Asema mahdollisessa yrityksessä tai muussa yhteisössä
 • Maksutiedot, joita tarvitaan maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin
 • Tilattujen tuotteiden ja palvelujen ostohistoria ja mahdolliset palautukset
 • Toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen ja/tai palvelun toimitusta varten
 • Annettu palaute, viestit, lomaketiedot sekä muu viestintä
 • Asiakkaaseen mahdollisesti liittyvät muistiot ja muu dokumentaatio
 • Asiakkaaseen liittyvät kalenteritapahtumat ja muut aktiviteetit
 • Ajanvaraukset ja ryhmäajanvaraukset niihin liittyvine tietoineen
 • Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin, asiakastyytyväisyyskyselyihin tai muihin vastaaviin kyselyihin ja/tai toimenpiteisiin, joissa kysytään yhteystietoja
 • Mahdollisesti viestintä- ja markkinointikiellot
 • Esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä ilmoitetut kiinnostuksen kohteet
 • Mahdollisesti myymälätiedot, jos tietojen ilmoittaminen ja/tai uutiskirjeen tilaus on tehty jossain Vaaka Foodsin kumppanina toimivassa kivijalkamyymälässä tai vastaavassa
 • Mahdolliset avatar, pikaviestintäosoitteet ja sosiaalisen median tilit
 • Vaaka Foodsin verkkopalveluista ladatut sisällöt (oppaat, webinaarit, muu sisältö).

Vaaka Foods käyttää tietoja asiakkuuksien hallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen. Tietoja käytetään tarvittavilta osin tilausten ja varausten käsittelyn, toimittamisen, vaihtamisen, palauttamisen ja arkistoinnin yhteydessä. Lisäksi tiedot mahdollistavat asiakkaan tilausten seuraamisen mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä yhteydenoton asiakkaaseen tilauksiin ja varauksiin liittyen. Tietojen käyttäminen asiakaspalvelussa mahdollistaa tuotteisiimme, palveluihimme ja toimituksiin liittyvän mahdollisimman hyvän palvelun. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös mahdollisissa takuuseen liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja voidaan käyttää kohdennettuun markkinointiin niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan tai muun selkeän suostumuksen. Markkinointitoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, suoramarkkinointi sekä digitaalinen markkinointi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille Vaaka Foodsin toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista:

 • Tietoja voidaan luovuttaa Vaaka Foodsin yhteistyökumppaneille tarvittavilta osin silloin, kun se on edellytyksenä esimerkiksi asiakkaan tarjouspyyntöön vastaamiseksi tai tuotteen ja/tai palvelun tuottamiseksi ja toimittamiseksi.
 • Tietoja voidaan luovuttaa tarvittavilta osin kolmansille osapuolille esimerkiksi maksujen käsittelyyn ja tuotteiden toimittamiseen liittyen.

Tietojen luovuttaminen edellisen kappaleen mukaisessa tarkoituksessa ei anna kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää luovutettuja tietoja muissa kuin luovutuksen tarkoituksen mukaisissa tilanteissa.

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen (esimerkiksi tilauksen) täytäntöönpano tai henkilön suostumus.

3.2 LISÄTIETOA VERKKOPALVELUISTA JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KERÄTTÄVISTÄ TIEDOISTA

3.2.1 TIETOA JULKISISTA VERKKOPALVELUISTAMME JA EVÄSTEISTÄ

Vaaka Foodsilla on verkossa muun muassa seuraavia julkisia verkkopalveluita:

Vaaka Foodsin hallinnoimat omat verkkosivut osoitteessa www.sushike.fi

Tilit sosiaalisen median palveluissa, laatimishetkellä Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest ja TikTok.

Tarjoamamme julkiset verkkopalvelut käyttävät lähtökohtaisesti SSL-salausta käyttäjän päätelaitteen ja verkkopalvelun välisen tietoliikenteen suojaamiseen. SSL-salaus auttaa myös verkkosivuston aitouden varmistamisessa. SSL-salausta käyttävän verkkopalvelun tunnistaa useimmiten selaimen osoitekentän vieressä olevasta lukon kuvasta sekä HTTPS-alkuisesta osoitteesta.

Käytämme sivuillamme niin sanottua Cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet ovat vaarattomia, eivätkä ne vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja. Evästeiden tuottamien tunnistetietojen avulla pystymme kohdentamaan kävijälle häntä kiinnostavaa sisältöä.

Verkkosivustollemme saapuva vierailija pystyy määrittämään, mitkä evästeet sallii. Lisäksi useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen sekä evästeiden poiston. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että jotkin evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

3.2.2 YHTEISÖLIITÄNNÄISET JA MUIDEN VERKKOSIVUJEN SISÄLLÖT

Verkkosivustollamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten esimerkiksi LinkedIniin, Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin ja muihin yhteisöpalveluihin. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. Näissä tilanteissa sisällöt käyttäytyvät lähtökohtaisesti kuten tilanteessa, jossa olisit vieraillut kyseisellä sivustolla ja kolmannet osapuolet voivat mahdollisesti kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti.

Käytämme toteutettavissa kampanjoissa maksujen käsittelyssä ja tuotteiden toimituksissa kolmansien osapuolien palveluja, jolloin asiakas ohjataan kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Näissä tilanteissa sivustoon sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja ja tietosuojaselostetta. Vaaka Foods ei tallenna pankki- ja luottokorttien tietoja järjestelmiinsä.

Voit tutustua kolmansien osapuolien tietosuojakäytänteisiin esimerkiksi seuraavista linkeistä:

Facebook Privacy Policy
Instagram Privacy Policy
Twitter Privacy Policy
Youtube (Google) Privacy Policy
TikTok Privacy Policy

3.3 TYÖNHAKIJOILTA JA TYÖHARJOITTELUPAIKAN HAKIJOILTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Keräämme hakijoiden meille toimittamia henkilötietoja työntekijöihin ja työharjoittelijoihin liittyvien rekrytointiprosessien suorittamista varten. Käsittelemme meille toimitettuja henkilötietoja hakemuksen kohteena olevan työtehtävän täyttämiseen sekä avoimien hakemusten osalta avautuvien tehtävien täyttämiseen sekä työsuhteen edellytysten arviointiin. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä henkilön itse toimittamia henkilötietoja rekrytointiprosesseissa.

Työ- ja/tai työharjoittelupaikan hakijoiden ilmoittamia tietoja saattavat muun muassa olla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, koulutustiedot, työhistoria, oma arvio kielitaidosta, omat toiveet työtehtävän tai työharjoittelun sisällöstä, suosittelijoiden yhteystiedot sekä mahdollisissa liitteissä, kuten ansioluettelossa annetut tiedot.

Rekrytointiin liittyvissä tilanteissa ensisijainen tietolähde on hakija itse. Hakijan antamia tietoja voidaan täydentää tämän luvalla myös esimerkiksi suosittelijoiden tai entisten työnantajien antamilla tiedoilla. Lisäksi Vaaka Foodsin rekrytoiva esimies ja muu Vaaka Foodsin rekrytointiprosessiin osallistuva henkilö voi täydentää tietoja rekrytointiprosessin aikana.

Tietoja voidaan luovuttaa hakijan suostumuksella kolmannelle osapuolelle rekrytointiin liittyvän henkilöarvioinnin toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Vaaka Foodsin yhteydessä toimiville toimijoille, jos se on hakijan edun mukaista ja/tai välttämätöntä hakemuksen asianmukaisen käsittelyn kannalta.

3.4 YHTEISTYÖKUMPPANEILTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Keräämme toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme heidän yhteyshenkilöiden ja muiden edustajien henkilötietoja ylläpitääksemme yhteistyökumppanuutta ja suorittaaksemme sopimuksiin perustuvat velvollisuutemme. Oikeus käsitellä toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietoja perustuu joko sopimukseen kyseisen tahon kanssa tai oikeutettuun etuun käsitellä tahon työntekijöiden tai muiden edustajien henkilötietoja.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT ELI KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN JA MITEN NÄILLÄ HENKILÖILLÄ ON LUPA TOIMIA

Vaaka Foods käsittelee Rekisterinpitäjänä henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tällöin henkilötietoja käsittelee Vaaka Foodsin henkilöstö työtehtäviensä edellyttämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin tilanteita, joissa Vaaka Fodos käyttää Rekisterinpitäjänä toiminnassaan alihankkijoita. Tässä yhteydessä alihankkijalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelijää, joka käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti, kokonaan tai osittain, Rekisterinpitäjän lukuun ja tämän toimeksiannosta.

Alihankkijat ovat pääsääntöisesti ICT-yhteistyökumppaneita ja muita kumppaneita, joilla on tekninen pääsy Vaaka Foodsin käyttämiin sähköisiin palveluihin, tietojärjestelmiin tai toimitiloihin niiden ylläpitämiseksi sekä omien palveluidensa tuottamiseksi Vaaka Foodsille sekä kumppaneita, joille henkilötietoja luovutetaan käsiteltäväksi edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi erilaisten järjestelmien palveluntarjoajat, maksujen käsittelyyn liittyvät toimijat, toimituksiin liittyvät logistiikka-alan toimijat ja markkinointitoimisto.

Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käsitellä niitä muuten kuin Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä muuta johdu.

Niiltä osin kuin henkilötietoja käsittelee Rekisterinpitäjän lukuun alihankkija, on Rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS, VASTAANOTTAJAT JA LUOVUTUSKÄYTÄNNÖT ELI MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA MIHIN TIETOJA ANNETAAN

Kerättävät henkilötiedot, niiden lähteet ja keskeisimmät käsittelyperiaatteet on kuvattu aiemmissa luvuissa. Tässä luvussa tarkennetaan henkilötietojen vastaanottamiseen ja luovuttamiseen liittyviä yleisiä käytänteitämme ja oikeuksiamme.

Pääsääntönä on, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan Vaaka Foodsin toimesta, Vaaka Foodsin liiketoimintaan välittömästi liittyvissä toiminnoissa ja/tai Vaaka Foodsin liiketoimintaan välittömästi liittyvien toimijoiden (henkilötietojen käsittelijät) toimesta. Henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta kolmannelle osapuolelle muissa tarkoituksissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi viranomaisten lainmukaisten vaatimusten perusteella sekä asiakasprosessin eri vaiheissa esimerkiksi Vaaka Foodsin yhteydessä toimiville toimijoille sekä järjestelmätoimittajille ja muille tietyn palvelun tai sen osan tuottajille.

Mahdollisissa Vaaka Foodsin ja kolmannen osapuolen yhteisissä tapahtumissa ja kampanjoissa voidaan kerätä henkilötietoja, joita luovutetaan kolmannelle osapuolelle tapahtuman tai kampanjan käytännön järjestelyiden sekä kaupallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tällöin jo henkilötietoja kerättäessä Rekisteröidylle kerrotaan henkilötietojen mahdollisesta luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle.

Lähtökohtaisesti Vaaka Foods ei siirrä Rekisteröityjen henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, ulkopuolelle. Vaaka Foodsin hyödyntämien järjestelmien, tallennustilojen (pilviratkaisut), sähköpostipalvelun, muiden viestintäratkaisujen sekä asiakastiedottamiseen ja markkinointiviestintään käytettävän ohjelmiston data voidaan säilyttää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, alueella. Käytännössä Vaaka Foodsin tietojärjestelmien ja henkilörekistereiden sisältämät henkilötiedot säilytetään näihin liittyvien palveluntarjoajien palvelinratkaisujen ja -sijaintien mukaisesti.

Sen estämättä, mitä toisaalla tässä asiakirjassa on määritetty, henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Lain sallimissa tai sen edellyttämässä laajuudessa;
 • Luovutettaessa tietoja henkilötietojen käsittelijöille;
 • Mahdollisen konsernin sisällä toiselle yritykselle tai muulle kolmannelle osapuolelle Vaaka Foodsin ollessa mukana sulautumisessa, jakautumisessa, yritysjärjestelyssä tai muussa vastaavassa järjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • Mikäli uskomme henkilötietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, Rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden takaamiseksi, väärinkäytösten tai niiden epäilyjen tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
 • Siinä laajuudessa kuin Rekisteröidyn tiedot on selkeästi liitetty muihin henkilöihin tai organisaatioihin.

6 REKISTERÖITYJEN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN ELI OIKEUTESI HENKILÖTIETOIHISI LIITTYEN

Sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen muun muassa seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn niissä tilanteissa, joissa käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • Oikeus olla antamatta henkilötietojasi sellaisissa tilanteissa, joissa keräämme niitä suoraan sinulta. Huomioithan kuitenkin, että kaikkien toimintojen kuten esimerkiksi verkkokauppaostoksen toteuttaminen ei ole tällöin mahdollista. Myöskään esimerkiksi rekrytointiprosessin läpivienti ei ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus pyytää selvitys mitä henkilötietoja sinusta löytyy, tutustua tietoihin, saada halutessasi kopio tiedoistasi sekä pyytää selvitys siitä käsitelläänkö henkilötietojasi ja miten niitä käsitellään.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi. Kaikissa lähettämissämme sähköisissä markkinointiviesteissä on valmiina peruutuslinkki, jonka kautta suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa. Emme lähetä suoramarkkinointiviestejä peruutuksen rekisteröinnin jälkeen. Huomioi kuitenkin, että voimme edelleen ottaa yhteyttä esimerkiksi tilaamiisi tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen tai muihin vastaaviin tilanteisiin liittyen.
 • Oikeus pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan tai niiden käyttöä rajoitetaan koskemaan esimerkiksi vain osaa palveluistamme. Sinulla voi myös olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä perustellusta syystä.
 • Oikeus pyytää puutteellisten tai virheellisten tietojen korjaamista. On kaikkien etu, että käytössämme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Tarkistathan tästä syystä henkilötietosi, kun esimerkiksi teet verkkokauppaostoksia.
 • Oikeus vaatia tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

Vaaka Foodsille saattaa muodostua oikeus ja velvollisuus kieltäytyä Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sellaisenaan, jos muu lainsäädäntö asettaa tälle rajoitteita. Näin ollen muu lainsäädäntö saattaa tapauskohtaisesti estää Rekisteröityjen oikeuksien täysimääräisen toteuttamisen. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi kirjanpitoa koskevan lainsäädännön rajoittaessa Rekisteröityjen oikeutta panna täysimääräisenä toimeen oikeuden tulla unohdetuksi. Tällaisissa tilanteissa Vaaka Foods informoi Rekisteröityä selkeästi kieltäytymisen perusteista ja opastaa Rekisteröityä hänen oikeuksiensa kattavaksi toimeenpanemiseksi.

Rekisteröityjen mahdolliset tieto- ja toimenpidepyynnöt tulee osoittaa Vaaka Foodsin tässä selosteessa määrittämään yhteyspisteeseen. Tieto- ja toimenpidepyynnöstä täytyy ilmetä riittävän tarkat ja yksilöidyt tiedot pyynnön toteuttamiseksi. Tieto- ja toimenpidepyyntöjen toteuttamisen edellytyksenä on, että Rekisteröidyn henkilöllisyys pystytään todentamaan kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla Vaaka Foodsin riittäväksi toteamalla tavalla.

Lähtökohtaisesti edellä kuvatut Rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos Rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Vaaka Foods voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Näissä tapauksissa Vaaka Foods osoittaa Rekisteröidylle pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mahdollisissa tilanteissa, joissa Vaaka Foods toimii Rekisterinpitäjän sijasta henkilötietojen käsittelijänä, rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta vastaa aina rekisterinpitäjä. Tällöin Vaaka Foodsilla ei ole oikeutta luovuttaa rekisterinpitäjän henkilörekisteristä tietoja rekisteröidylle ilman kyseisen rekisterinpitäjän suostumusta pois lukien viranomaisten osoittamien lakisääteisten tietopyyntöjen perusteella.

7 TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

”Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella” tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja se aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, tällöin:

 • Vaaka Foods ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
 • Vaaka Foods ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta myös Rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä
 • Vaaka Foods ryhtyy tarvittaviin toimiin tietoturvaloukkauksen aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

8 TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Vaaka Foods seuraa ja kehittää tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjään jatkuvasti. Tästä syystä myös tietosuojaa ja -turvaa koskevaan dokumentaatioomme saattaa tulla päivityksiä. Vaaka Foods pidättää itsellään täydet oikeudet edellä mainitun dokumentaation, mukaan lukien tämän tietosuojaselosteen, muuttamiseen. Tämän tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla Vaaka Foodsin ja sen tuotteiden kotisivuilla.

9 VASTUUNRAJOITUKSET

Huomioithan, että tämä luku koskee henkilötietojen käsittelyä. Tässä luvussa määritellyt asiat eivät koske esimerkiksi mahdollista tuotetakuuta yms.

Vaaka Foods vastaa vain tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön liittyvistä tahallisista taikka törkeästä huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Vaaka Foods ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon vähenemisestä tai Rekisteröidylle aiheutuneesta muusta haitasta.

Vaaka Foodsin vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Rekisteröidyn, ja tietoturvaloukkausten yhteydessä myös toimivaltaisen valvontaviranomaisen, informoimiseen sekä Vaaka Foodsin mahdollisuuksiensa mukaan käynnistämiin toimenpiteisiin aiheutuneiden riskien ehkäisemiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi. Vaaka Foodsilla ei ole missään tilanteessa velvoitetta vahingonkorvauksiin. Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti eivät aiheuta Vaaka Foodsille muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.

10 VERSIOHISTORIA

PVMVersioStatusLuokitusMuokkaajaKeskeisimmät muutokset
29.11.20221.0HyväksyttyJulkinenUseita muokkaajiaTietosuoja-asetuksen edellyttämän selosteen julkaiseminen